نام استاد : ندایی- علی

 

Image Hosting by imagefra.me

در طول مدت 3 ترم 5/2 ماهه ترم اول سطح یك 1 10 جلسه، هر جلسه 3 ساعت ( استفاده از مدل زنده) یك ساعت: طراحی حالت ( سریع) با ذغال به منظور كسب مهارتهای فردی و جسارت در طراحی یك ساعت: آموزش مبحث جدید یك ساعت:انجام طراحی توسط مدرس و فراگیری نحوه درست طراحی توسط هنرجو ترم دوم سطح یك 2 10 جلسه، هر جلسه 3 ساعت ( استفاده از مدل زنده درست دیدن و درست كشیدن) یك ساعت: طراحی حالت ( سریع) با ابزار مختلف به منظور كسب مهارت در طراحی و شناخت ابزار مختلف یك ساعت: آموزش مبحث جدید ( برای فراگیری طراحی عینی و ذهنی تؤاماً) یك ساعت: انجام طراحی توسط مدرس و فراگیری نحوه درست طراحی توسط هنرجو و آشنایی با آثار مشاهیر ایران و جهان در طراحی ترم سوم سطح یك 3 10 جلسه، هر جلسه 3 ساعت ( استفاده از مدل زنده/ افراد مختلف) یك ساعت: طراحی حالت (سریع) با ابزار مختلف انجام طراحی های مختلف و مطالعه از زوایای گوناگون مدل به منظور استفاده در انجام طراحی ذهنی و عینی یك ساعت: آموزش مباحث جدید ( برای فراگیری طراحی عینی و ذهنی) یك ساعت: طراحی آزاد به منظور كشف استعداد هنرجو در موضوعهای پیشنهادی .


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 شهریور 1388    | توسط: solmaz nilineshan    | طبقه بندی: معرفی دوره های آموزشی،     |
نظرات()