بخش آموزش ماه مهر اعلام کرد برای دوره دوساله آموزش تخصصی نقاشی ثبت نام می کند. این دوره شامل چهار ترم است و استادان آن عبارتند از: شهلا حبیبی، آیدین آغداشلو، علی ندایی، منوچهر معتبر، نصرت اله مسلمیان، کریم نصر، حمید سوری، صحاف زاده، علیرضا جدی، رخشاد نورده و حمید کشمیرشکن. این دوره ها آزاد هستند و برای شرکت در آنها هیچگونه مدرک تحصیلی الزامی نیست.

در ترم اول هنرجویان کلاس های زیر را می گذرانند:


اصول ارتباطات (مبانی فرم) : شهلا حبیبی
تاریخ نقاشی جهان (1) : آیدین آغداشلو
طراحی فیگور (1) : علی ندایی
طراحی پایه (1) : منوچهر معتبر
ساختار فضای بصری نقاشی (1) : نصرت الله مسلمیان


در ترم دوم  هنرجویان کلاس های زیر را می گذرانند:


اصول ارتباطات (مبانی رنگ): کریم نصر
تاریخ نقاشی جهان (2) : آیدین آغداشلو
طراحی فیگور (2) : علی ندایی
طراحی پایه (2) : منوچهر معتبر
ساختار فضای بصری نقاشی (2) : نصرت الله مسلمیان


در ترم سوم  هنرجویان کلاس های زیر را می گذرانند:


زیبایی شناسی مدرنیستی : حمید سوری
تاریخ نقاشی مدرن : علیرضا صحاف زاده
طراحی پیشرفته (1) : علی ندایی
درک روابط بصری(1) : علیرضا جدی
فرم و فضا در نقاشی (1) : نصرت الله مسلمیان
نقاشی و رسانه های جدید (1) : رخشاد نورده


در ترم چهارم  هنرجویان کلاس های زیر را می گذرانند:


نقد هنری : حمید سوری
تاریخ نقاشی مدرن ومعاصر ایران : حمید کشمیرشکن
طراحی پیشرفته (2) : علی ندایی
درک روابط بصری(2) : علیرضا جدی
فرم و فضا در نقاشی (2) : نصرت الله مسلمیان
نقاشی و رسانه های جدید (2) : رخشاد نوردهشایان ذکر است که ثبت نام هنرجویان پس از انجام مصاحبه با متقاضی انجام خواهد پذیرفت. به هنرجویان در پایان دوره گواهی شرکت در این دوره های داده خواهد شد.


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 آبان 1388    | توسط: solmaz nilineshan    | طبقه بندی: معرفی دوره های آموزشی، هنرهای تجسمی،     |
نظرات()