نام استاد : سمیع آذر- علیرضا

<a href=

"هنر معاصر" كلیه جریانهای فرامدرنیستی را كه از دهه 1960 به ظهور رسیده و به طور فزاینده ای بر صحنه هنر جهان حاكمیت یافته ، در برمی‌گیرد. این جریان ها، با بكارگیری روش ها و رسانه های جدید در بیان هنری، مفهوم و رویكرد ساختارگرای هنر مدرن را به چالش كشیده و تحول عظیمی را در شیوه آفرینش هنری رقم زدند. هنر مفهومی، هنر اجرایی، هنر بدنی، هنر ویدئویی، هنر تزئینی، هنر آوایی و هنر دیجیتالی از جمله جریان هایی بودند كه با كاربست رسانه های نوینی چون چیدمان، ویدئو، عكس، كامپیوتر و حتی بدن هنرمند، عصر جدیدی را در تاریخ هنر پدید آورند كه از آن به عنوان " هنر معاصر" یاد می‌شود. در این دوران شیوه‌های رایج نقاشی و مجسمه سازی مدرن نیز همراه با تحولاتی تداوم یافتند.


1- هنر مدرن، جریانهای اصلی و چهره های شاخص آن


 2- جریانهای پس از جنگ جهانی دوم، اكسپرسیونیسم انتزاعی و میراث آن


3- هنر پاپ و نخستین چالشها در برابر جریان نقاشی آبستره


4- جنبش ضد موزه ها و حركت علیه نهادهای رسمی و مقتدر


5- هنر مفهومی، چهره های نخستین و بیانیه های فكری


 6- فرجام نقاشی آبستره و بازگشت نقاشی فیگوراتیو


 7-  هنر ویدئو، چیدمان های ویدئویی، چهره های شاخص


 8- عكاسی، دگرگونی كاربردی عكس از عكاسی هنری تا فتو آرت


 9- كامپیوتر و اینترنت، دیجیتال آرت و نت آرت


 10- نئو دادا، نئو اكسپرسیونیسم و نئو پاپ در آمریكا


 11- آوانگاردیسم، موضوع گرایی و تكنولوژی در هنر معاصر


 12- فمنیسم، روشها، رسانه ها و دیدگاه های نظری


 13- نفی شیئی، پایان هنر و نظرات شورشی در نقد پست مدرن


 14- پایگاههای اصلی هنر معاصر، بینال ها، موزه ها و گالری ها


15- هنر بدنی، هنر اجرایی و رویدادهای هنری


16- هنر محیطی، هنر زمینی و چهره های شاخص آنها


17- جنبش ترانس آوانگارد و هنر بی پیرایه در ایتالیا 18


- هنرمندان آوانگارد انگلستان و آثار مهم آنها


 19- نقاشان فیگوراتیو و پست مدرنیست آلمان


 20- نئوكلاسیسیسم و بازگشت نقاشی.


کلاس های ترم اول تاریخ هنر معاصر، در روزهای چهارشنبه از 15 تا 17  برگزار می شود.

آموزشگاه ماه مهر: خیابان آفریقا- کوچه نیلوفر - پلاک7


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 شهریور 1388    | توسط: solmaz nilineshan    | طبقه بندی: معرفی دوره های آموزشی،     |
نظرات()