سه جریان کلی در ملاحظه ی اکسپرسیونیسم انتزاعی وجود دارد :

1. نقاشی کنشی

action painting

<a href=no 5 .1948

با جکسون پولاک آغاز شد، نقاشی کنشی نوعی نقاشی رفتاری و Active است ، نقاشی بیش از آن که به ترکیب بوم فکر کند ، به رفتار خودش توجه می کند. هنرمندانی چون مارک تابی ، سن فرانسیس هم در این زمره هستند.

2. نقاشی حوزه های رنگی

colorfield painting

<a href=

هنرمند احساساتش را به پهنه های وسیع رنگی روی بوم بیان می کند. این میدان های وسیع رنگی تاثیر روانی داشتند. آنان از خود اکتیویته در رنگ استفاده می کردند. و اعتقاد داشتند که رنگ ها دارای نیرویی هستند که می توانند احساسات ما را بیان کنند.
شاخص ترین چهره در این گروه مارک روتکو است .هنرمندان دیگری چون بارنت نیومن ، هلن فرانکن تالر و بعضی کار های رابرت مادرول نیز در این گروه است.

3. نقاشی رفتاری
gestural painting

<a href=

 نقاشی نه به شیوه ی هیجانی و پرتاب رنگ روی بوم و نه به صورت پهنه های وسیع رنگی بلکه به صورتی کاملا مستانه و بدون خرد  هنرمند نقاشی می کرد.
ویلیام دکونینگ

هیچ ابداعی در این شیوه نبود با همان روش سنتی قلم مو ، کاردک و ... انجام می شئ اما کنش هنرمند حسی بود. بعضی اوقات شکل وجود داشت و گاه کاملا انتزاعی بود.

فرانس کلاین ، آرشیل گورکی (پیش از دکونینگ و کلاین این شیوه را مطرح کرد)

نوشته شده در تاریخ جمعه 20 فروردین 1389    | توسط: solmaz nilineshan    | طبقه بندی: اطلاع رسانی، هنرهای تجسمی،     |
نظرات()